Χρόνος Σάββατο 18 Φεβρεουαρίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των θηλωμάτων (HPV)
Πληροφορίες MDcongress 2106074200

Χρόνος: Σάββατο 18 Φεβρεουαρίου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των θηλωμάτων (HPV)

Πληροφορίες: MDcongress 2106074200

ΠΡΟΣΦΑΤΑ