8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Χρόνος 26 – 27 Μαΐου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες MDcongress 2106074200

Χρόνος: 26 – 27 Μαΐου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

Πληροφορίες: MDcongress 2106074200

ΠΡΟΣΦΑΤΑ