19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Χρόνος 13 – 15 Οκτωβρίου 2017
Τόπος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες MDcongress 2106074200

Χρόνος: 13 – 15 Οκτωβρίου 2017

Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Πληροφορίες: MDcongress 2106074200

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...