13ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας


Χρόνος: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος: «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες: MDcongress 2106074200

ΠΡΟΣΦΑΤΑ