Νεότερες Επιστημονικές Εξελίξεις στην Οφθαλμολογία
Χρόνος 16 – 17 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής OMMA – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πληροφορίες ΟΜΜΑ, Δέσποινα Παναγοπούλου, Τηλ. 2106755850, email. panagopoulou@ommavision.gr

Χρόνος: 16 – 17 Δεκεμβρίου 2016

Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διοργανωτής: OMMA – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες: ΟΜΜΑ, Δέσποινα Παναγοπούλου, Τηλ. 2106755850, email. panagopoulou@ommavision.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...