7η Ημερίδα για την Εφηβεία
Ημερομηνία έναρξης 10/12/2016
Χρόνος 10 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος Αμφιθέατρο Κέντρου Διάσωσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
Διοργανωτής Πρόγραμμα Μεταπτυχακών Σπουδών Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ
Πληροφορίες Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου – Τηλ: 2310 991537 Email: gallitsin@gmail.com & thstoyianni@yahoo.gr

Χρόνος: 10 Δεκεμβρίου 2016

Τόπος: Αμφιθέατρο Κέντρου Διάσωσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ

Διοργανωτής: Πρόγραμμα Μεταπτυχακών Σπουδών Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ

Πληροφορίες: Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου – Τηλ: 2310 991537 Email: gallitsin@gmail.com & thstoyianni@yahoo.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...