7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Πρακτική Εξάσκηση
Ημερομηνία έναρξης 02/12/2016
Χρόνος 2 – 3 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Α΄Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Πληροφορίες Α΄Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ , 2310991506, vratidou@auth.gr

Χρόνος: 2 – 3 Δεκεμβρίου 2016

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Α΄Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Πληροφορίες: Α΄Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ , 2310991506, vratidou@auth.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...