11ο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας
Ημερομηνία έναρξης 24/11/2016
Χρόνος 24 – 26 Νοεμβρίου 2016
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας
Πληροφορίες E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

Χρόνος: 24 – 26 Νοεμβρίου 2016

Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας

Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...