Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ογκολογικού Τομέα 2016 – 2017
Ημερομηνία έναρξης 18/11/2016
Χρόνος 14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2016
Τόπος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής Ογκολογικος Τομέας
Πληροφορίες ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ 2106862766 secretary.development@iatriko.gr

Χρόνος: 14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2016

Τόπος: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Διοργανωτής: Ογκολογικος Τομέας

Πληροφορίες: ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ 2106862766 secretary.development@iatriko.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...