Διημερίδα με θέμα: Οικογενειακός Προγραμματισμός
Ημερομηνία έναρξης 21/10/2016
Χρόνος 21 – 22 Οκτωβρίου 2016
Τόπος Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη)
Διοργανωτής 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο» και τη Μονάδα Φροντίδας Μητέρας Παιδιού του ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Ηρακλείου
Πληροφορίες Αργυρώ Ανδρουλιδάκη, 2813404444, www.hc-crete.gr

Χρόνος: 21 – 22 Οκτωβρίου 2016

Τόπος: Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη)

Διοργανωτής: 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο» και τη Μονάδα Φροντίδας Μητέρας Παιδιού του ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Ηρακλείου

Πληροφορίες: Αργυρώ Ανδρουλιδάκη, 2813404444, www.hc-crete.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...