ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

                                                                                                      

 

                                                                                                                           Αθήνα 21.11.2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

Τη Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε 3ωρη συνάντηση στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. κ.Μιχαήλ Βλασταράκου και στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., το μέλος του Δ.Σ. και εργαστηριακός ιατρός κ.Μιχαήλ Ψαλτάκος, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών κ.Γεώργιος Πατούλης, Πειραιώς κ.Νικόλαος Πλατανησιώτης, Πατρών κα Άννα Μαστοράκου και μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ., Ηρακλείου Κρήτης κ.Χάρης Βαβουρανάκης και οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών Ομοσπονδιών από την ΠΑΣΙΔΙΚ ο κ. Γεώργιος Βουγιούκας και ο Αναστάσιος Κρεμμύδας από τα λοιπά μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ κ.Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ(κλινικοεργαστηριακών ιατρών) κ.Φώτης Πατσουράκος.

 

Η συνάντηση υπήρξε θετική και παραγωγική, διατυπώθησαν από τους παρισταμένους όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την παραπεμπτικογραφία των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων, τον προϋπολογισμό για τις συγκεκριμένες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας, ως προς την συνταγογράφηση των ανωτέρω εξετάσεων και την ενσωμάτωση στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Το συμπέρασμα της συνάντησης υπήρξε η καθολική ομοθυμία για την ενότητα του κλάδου κάτω από τον κυρίαρχο και θεσμικό ρόλο του Π.Ι.Σ. και οι παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, προκειμένου να αρθούν αδικίες και αποφάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας μικρότερων και μεγαλύτερων εργαστηρίων και να μην διογκωθεί το κύμα της ανεργίας, μετανάστευσης και υποαπασχόλησης.

 

Σε σχέση με τις τελευταίες αποφάσεις για την ενσωμάτωση στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ των 86 κοστολογημένων εργαστηριακών εξετάσεων και παροχή στους ασφαλισμένους των εξετάσεων αυτών στα όρια του ήδη προϋπάρχοντος προϋπολογισμού των 302 εκατομμυρίων ευρώ, όλοι οι συμμετέχοντες διατύπωσαν την αντίθεση στην απόφαση αυτή, χωρίς ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού.

Διατύπωσαν δε την άποψη ότι ή πρέπει να αυξηθεί αναλόγως ο ήδη υπάρχων προϋπολογισμός των εργαστηριακών εξετάσεων ή η αποπληρωμή αυτών πρέπει να γίνει από έτερο κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

 

Ως προς την αναγραφή παραπεμπτικού που να μην υπερβαίνει τον μέσο όρο του κόστους ανά ειδικότητα, ομόφωνα διατύπωσαν την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των εξετάσεων αιματολογικών-βιοχημικών-βιολογικών υγρών από τις απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να μπορεί κάθε ιατρός να εκτελεί με ορθούς κανόνες λειτουργίας την ιατρική του επιστήμη χωρίς λογιστικά κριτήρια και οριζόντια μέτρα.

 

Ζητούμε άμεσα την ενσωμάτωση στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, ώστε ο κάθε ιατρός να αναγράφει με κανόνες ιατρικής δεοντολογίας κάθε εξέταση που χρειάζεται ο ασθενής του χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των «λογιστικού τύπου» αποφάσεων, με κατάργηση του απαράδεκτου claw back και rebate.

 

Η ενότητα του χώρου των ιατρών σε κάθε επίπεδο είναι δεδομένη και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας καλούνται πριν οδηγηθούν σε αποφάσεις να συζητούν με τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να εξευρίσκονται οι λύσεις εκείνες, οι οποίες θα βοηθούν τόσο στον εξορθολογισμό των δαπανών, όσο και στην αξιοπρεπή και με σεβασμό στη προσωπικότητα του κάθε πολίτη, ιατρική λειτουργία.

 

Η ηλεκτρονική κάρτα θα πρέπει να προχωρήσει και όχι μόνο ο ιατρός, αλλά και ο ασθενής θα πρέπει να κληθεί να διαφυλάξει την ορθή χρησιμοποίησή της.

 

Η μετανάστευση των ιατρών συνεχίζεται-απώλεια επένδυσης του κράτους χρόνων-, η ανεργία και η απασχόληση οδηγούν σε απόγνωση τους νέους ιατρούς και οι νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ δεν φαίνονται στον ορίζοντα να πραγματοποιούνται, ώστε να έχει πρόσβαση και ο νέος ιατρός σε αυτές.

 

Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας και ας προχωρήσουμε όλοι μαζί, για να μη βιώσουμε καταστάσεις που δεν θα είναι αναστρέψιμες εις το μέλλον.
 


 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...