Αναφορά εκπροσώπου Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του World Medical Association (W.M.A.), Ταϊπέι, Ταϊβάν, 19-22/10/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ WORLDMEDICALASSOCIATION (WMA) (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ), TAIPEI, TAIWAN, 19-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση του WMA, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, 19 – 22/10/2016, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκπροσώπησε ο κ. Χαράλαμπος Κούλας.

Το Προεδρείο του WMA εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του  στον απερχόμενο Πρόεδρο, τον Prof. SirMichaelMarmotγια τη συνεισφορά του κατά την περίοδο 2015-2016 και την καθοδήγησή του.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε χώρα εκλογή για τη θέση του Προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόεδρος εξελέγη ο DrKetanDesai, από την Ινδία,  για την περίοδο 2016 – 2017.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, υιοθετήθηκαν τα παρακάτω ψηφίσματα :

·         Διακήρυξη της Ταϊπέι για τη Βάση Δεδομένων Υγείας και τις Βιοτράπεζες (DeclarationofTaipeionHealthDatabasesandBiobanks)

Ÿ   Διακήρυξη του Σύδνεϋ για τη διαδικασία λήψης απόφασης σε καταστάσεις τέλους ζωής και τη λήψη οργάνων ( DeclarationofSydneyontheDeterminationofDeathandtheRecoveryofOrgans)


Ÿ   Δήλωση για την αυτοκτονία στην εφηβική ηλικία (StatementonAdolescentSuicide)

Ÿ   Δήλωση για τη Γήρανση (StatementonAgeing)

Ÿ   Δήλωση για το Αλκοόλ και την Οδική Ασφάλεια (Statement on Alcohol and Road Safety)

Ÿ   Δήλωση για τη Σωματική Έρευνα στους Φυλακισμένους (Statement on Body Searches of Prisoners)

Ÿ Δήλωση για την Παιδική Κακοποίηση και Αμέλεια (Statement on Child Abuse and Neglect)

Ÿ   Δήλωση για τις Κυβερνο-Επιθέσεις (επιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής) που σχετίζονται με την Υγεία και (επιθέσεις) σε άλλες Ζωτικής Σημασίας Υποδομές (Statement on CyberAttacks on Health and Other Critical Infrastructures)

Ÿ   Δήλωση για την ακύρωση των επενδύσεων σε Ορυκτά Καύσιμα (Statement on Divestment in Fossil Fuels)

Ÿ   Δήλωση πάνω στις Πτυχές Δεοντολογίας στην Παγκόσμια Ιατρική Κατάρτιση Statement on Ethical Considerations in Global Medical Electives

 

Ÿ   Δήλωση για τον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων Statement on Female Genital Mutilation

Ÿ   Δήλωση για τον Έλεγχο των Τραυματισμών (Statement on Injury Control)

Ÿ Δήλωση για τα Όπλα του Πολέμου και το Συσχετισμό τους με τη Ζωή και την Υγεία (Statement on Weapons of Warfare and Their Relation to Life and Health)

Ÿ   Δήλωση για την Παιδική Παχυσαρκία (Statement on ObesityinChildren)

Ÿ  Δήλωση σχετικά με τους Ιατρούς και τη Δημόσια Υγεία ( Statement on Physicians and Public Health)

Ÿ  Δήλωση σχετικά με το Ρόλο των Ιατρών στην Παχυσαρκία (Statement on the Physician’s Role in Obesity)


Ÿ Δήλωση για τους Τραυματισμούς σε Τροχαία Δυστυχήματα (Statement on Traffic Injury)

Ÿ   Ψήφισμα για την Προστασία των Εγκαταστάσεων Υγειονομικής Περίθαλψης και του Προσωπικού στη Συρία (Resolution on the Protection of Healthcare Facilities and Personnel in Syria)

Ÿ   Ψήφισμα για τη Μόλυνση από τον ιό Ζίκα (Resolution on Zika virus Infection)

Ÿ  Ψήφισμα για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες (Resolution on Refugees and Migrants )

Ÿ   Ψήφισμα για την Ασφάλεια στην Εργασία και το Περιβάλλον (Resolution on Occupational and Environmental and Safety)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...