Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνδιάσκεψη του CEOM, Παρίσι, 1-2/12/2016

 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (CEOM)

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣ

 

Με την συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνήλθε στο Παρίσι στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2016  η Τακτική Συνδιάσκεψη της CEOM.

Ως γλώσσες της Συνόδου χρησιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονο σύστημα μετάφρασης,  η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στην Συνδιάσκεψη της CEOM στο Παρίσι  από τους Αναστάσιο Βασιάδη, Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο και Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη.

 

Κατά την διάρκεια της Συνδιάσκεψης, τους Εκπροσώπους καλωσόρισε o Πρόεδρος  του Εθνικού  Ιατρικού  Συλλόγου  Γαλλίας (CNOM) Dr. P. BOUET  ο οποίος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της  CEOM

 

Ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της CEOM  Dr. N. D’AUTILIA ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα του Συμβουλίου και έθεσε προς έγκριση τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Coimbra της Πορτογαλίας   τον Ιούνιο 2016.

Τα πρακτικά εγκρίθηκαν ομόφωνα.

 

Στην διάρκεια της Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν κύκλοι εργασιών με θέματα την Βία κατά των Ιατρών, το Ιατρικό Απόρρητο σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, την συνεργασία Ιατρών και Κτηνιάτρων στα πλαίσια μιας Ενιαίας Υγείας,  τους Εμβολιασμούς, τις συνέπειες του BREXIT για τους ιατρούς και τους Ιατρικούς Κανονισμούς, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ιατρικής Δημογραφίας,  τις  Σχέσεις των Ιατρών με άλλους Επαγγελματίες Υγειονομικούς, τις Εναλλακτικές Πρακτικές και την ενημέρωση για την ΤΤΙΡ και Υγεία.

Κατά τους κύκλους εργασιών της Συνόδου, τα θέματα παρουσιάστηκαν από τις Ομάδες Εργασίας ως εξής:

 

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρουσίαση: Dr.         R. KERZMANN (Βέλγιο)

 
Έγινε λεπτομερής αναφορά σε περιστατικά άσκησης βίας κατά των ιατρών, ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας. Τονίστηκε  η αδυναμία συνολικής αστυνομικής προστασίας του ιατρικού προσωπικού  και τέθηκε υπό προβληματισμό η διαμόρφωση ενός πλαισίου προστασίας των ιατρών .   
Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επιβεβαιώθηκε το φαινόμενο, με την επισήμανση της απουσίας θεσμικού πλαισίου προστασίας. 
Προτάθηκε δε η λεπτομερής εξέταση όλων των παραμέτρων του φαινομένου από ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα καταλήξει σε ενιαία εισήγηση   προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως προς την τήρηση του ιατρικού απορρήτου σε περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών, τονίστηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπεισέρχονται οι Εισαγγελικές  Αρχές, προς τις οποίες οι Ιατροί οφείλουν να δίνουν τις σχετικές πληροφορίες. 
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία εξέφρασε την συμπαράσταση της στην Ιατρική Κοινότητα της Γαλλίας για τον αγώνα που έδωσε προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παρουσίαση: Drvet. BAUSSIER (Κτηνιατρικός Σύλλογος Γαλλίας-CNOM)

                        Dr.         M. ELOIT (Παγκόσμιος Κτηνιατρικός Σύλλογος-OIE)

                       Dr. Ο. ΚLOIBER (Παγκόσμιος Iατρικός Σύλλογος- WMA)
 
Εκ μέρους και των τριών ομιλητών παρουσιάστηκαν στατιστικά και επιδημιολογικά στοιχεία για τις ανθρωποζωονόσους και τις ανά τον κόσμο επιδημίες και εξάρσεις όπως η λύσσα κλπ. Επισημάνθηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ ιατρών και κτηνιάτρων για την αποφυγή και πρόληψη γενικότερων προβλημάτων.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε ότι στην Ελλάδα η συνεργασία υπήρξε υποδειγματική, ειδικότερα στις εξάρσεις ζωονόσων οι οποίες είτε μεταδίδονται στον άνθρωπο είτε επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα. Έγινε ειδικότερη αναφορά στην «γρίπη των πτηνών», στην «νόσο των τρελλών αγελάδων», την πνευμονία των χοίρων και την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, καθώς και στις αναζωπυρώσεις εξαλειφθέντων για πολλά χρόνια νοσημάτων όπως η φυματίωση, οι βρουκελώσεις κλπ. 
Τονίστηκε ότι οι συνεργασία μεταξύ ιατρών–κτηνιάτρων, βασίζεται στις φύσει καλές σχέσεις μεταξύ των δύο κλάδων, χωρίς να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο, ελλείψει θεσμικού πλαισίου. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την θεσμοθέτηση των συνεργασιών
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Παρουσίαση: Dr. G.MARINONI (Ιταλία)
 
 Έγινε λεπτομερής αναφορά για τα προγράμματα εμβολιασμών στην Ιταλία με την επισήμανση της αναγκαιότητας ενημέρωσης του πληθυσμού συνολικά. 
Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έγινε ειδική αναφορά για την καμπάνια ενημέρωσης που ανέλαβε ο ΠΙΣ για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και προβλήθηκε το σχετικό τηλεοπτικό βίντεο που αναπαράγεται από του Ελληνικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς, αποσπώντας ευνοϊκά σχόλια από όλους τους Αντιπροσώπους.
 
BREXIT  ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Παρουσίαση: κ. N.WHILE (Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο Βρετανίας-GMC)
                         κ. P. LAFFIN(Ιατρικός Σύλλογος Βρετανίας-ΒΜΑ)
Εκ μέρους των ομιλητών αναλύθηκαν οι άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις από την έναρξη του BREXIT, για τους κοινούς Ευρωπαϊκούς Ιατρικούς Κανονισμούς, τα κοινά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα ιατρικών ερευνών και θεραπευτικών μέσων και το μέλλον των αλλοδαπών ιατρών που απασχολούνται στην Βρετανία, για τους οποίους προβλέπεται σταδιακά πλήρης αποχώρηση.
 Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε το φαινόμενο της μεγάλης ιατρικής μετανάστευσης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας   ότι η εκδίωξη των 3.500 Ελλήνων Ιατρών που απασχολούνται στην Βρετανία, θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.
Η Βρετανική Αντιπροσωπεία επί του θέματος αυτού δήλωσε την επίσημη θέση του Ιατρικού Συλλόγου Βρετανίας , ο οποίος είναι αντίθετος ως προς την εκδίωξη των αλλοδαπών ιατρών. 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Παρουσίαση:   Dr.M.GAUTHEY (Ελβετία)

Παρατέθηκαν ενημερωτικά στοιχεία από τη πρόσφατη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων. Τα στοιχεία ετέθησαν στην διάθεση της Συνόδου και των Αντιπροσωπειών για περαιτέρω αξιοποίηση.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρουσίαση: Dr. F.ALBERTI  (Ιταλία)

 

Επισημάνθηκε ότι ο ιατρός, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις άλλων υγειονομικών, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και να προάγει την επικοινωνία μεταξύ όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής περίθαλψης, έχοντας πρωταρχικό σκοπό το συμφέρον του πολίτη.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε την νομοθετική υπονόμευση του κανόνος αυτού με την εκχώρηση αμιγώς ιατρικών αρμοδιοτήτων σε τρίτους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, όπως είναι οι φαρμακοποιοί ως προς την επιλογή του ιδιοσκευάσματος κάθε φαρμάκου που συνταγογραφείται από τους ιατρούς.

 

Ως προς τις εναλλακτικές πρακτικές σχολιάστηκε ότι εάν ο ιατρός θεωρεί ότι μπορεί να παρέχει περίθαλψη σε έναν ασθενή μέσω των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων, αντί των επιστημονικά επικυρωμένων κλασσικών θεραπειών, θα πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή σχετικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτών των θεραπειών, προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεση του ασθενούς.

Ο ιατρός θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση στις CAM, παρουσιάζοντας, εάν είναι απαραίτητο, τα επισήμως αναγνωρισμένα έγγραφα που πιστοποιούν το πρόγραμμα εκπαίδευσής του.

Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία τονίστηκε ότι η εφαρμογή μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής δεν αναγνωρίζεται νομικά και επιστημονικά στην Ελλάδα. Επισημάνθηκε δε ότι σε ανήμπορα άτομα η συγκατάθεση πρέπει να λαμβάνεται και από τους πλησιέστερους συγγενείς. Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι αρκετοί από τις μεθόδους αυτές ασκούνται από άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην Ιατρική Δεοντολογία, αλλά στο αδίκημα της αντιποίησης της ιατρικής ιδιότητας..

 

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρουσίαση: Dr.J.R.HUERTA (Ισπανία)

 

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δήλωσης της CEOM σύμφωνα με το οποίο, η  Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) αποσκοπεί στην απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της συμφωνίας αυτής, η οποία εισήλθε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων είναι η βελτίωση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με την άρση των εμποδίων για την εμπορία αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων κεφαλαίου. Επισημάνθηκε η θέση της CEOM  για τον αντίκτυπο στα δημόσια συστήματα υγείας και στους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες, καθώς και τις πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, την υγειονομική περίθαλψη, την ιατρική, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Στην Δήλωση συμπεριλήφθηκε αναφορά προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

με την επισήμανση της υποχρέωσης να εξασφαλίσουν την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών μέσα από την προώθηση και την προστασία της υγείας, χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. Τονίστηκε οτι οι Εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν τη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Η Υγεία δεν μπορεί να υπόκεινται στους όρους του κέρδους και του εμπορίου, καθώς το δικαίωμα στην προστασία της υγειονομικής περίθαλψης και της υγείας είναι πάνω από τα συμφέροντα της όποιας εμπορικής συμφωνίας.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επανέλαβε την πάγια θέση της για εξαίρεση του χώρου της Υγείας από τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλονται από τους Ευρωπαικούς και Διεθνείς

Θεσμούς.

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην αίθουσα της Συνδιάσκεψης

 

 

Αναμνηστική φωτογράφηση των Αντιπροσωπειών

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ