“Μαθημα Νευροαπεικόνισης 2017”
Ημερομηνία έναρξης 20/02/2017
Χρόνος 20 Ιανουαρίου 2017
Τόπος Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Πληροφορίες Speg Consulting – Χάρης Τζαναβάρης, Email: harrys@speg.gr Τηλέφωνο 210 5238777, Ιπποκράτους 44-46 Αθήνα

Χρόνος: 20 Ιανουαρίου 2017

Τόπος: Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες: Speg Consulting – Χάρης Τζαναβάρης, Email: harrys@speg.gr Τηλέφωνο 210 5238777, Ιπποκράτους 44-46 Αθήνα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...