Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια
Ημερομηνία έναρξης 11/03/2017
Χρόνος 1μέρα
Τόπος Αίθουσα διαλέξεων Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 10, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι)
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Πληροφορίες MDcongress, τηλ.2106074200 www.mdcongress.gr

Χρόνος: 1μέρα

Τόπος: Αίθουσα διαλέξεων Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 10, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι)

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Πληροφορίες: MDcongress, τηλ.2106074200 www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ