7ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Κακώσεων Περινέου
Ημερομηνία έναρξης 10/06/2017
Χρόνος 10/06/2017
Τόπος Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr


Χρόνος: 10/06/2017
Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής: Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
Πληροφορίες: MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...