17η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας “Έλεγχος αντοχής: Προσαρμογή στο σύστημα EUCAST”


Ημερομηνία έναρξης

21 Ιανουαρίου 2017
Χρόνος 21 Ιανουαρίου 2017
Τόπος  Αθήνα
Διοργανωτής Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας & Εργαστηριακής Διαγνωστκής
Πληροφορίες ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23-115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ & ΦΑΞ  2107211845 http://www.ekmed.gr/


Χρόνος: 21 Ιανουαρίου 2017
Τόπος:  Αθήνα
Διοργανωτής: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας & Εργαστηριακής Διαγνωστκής
Πληροφορίες: ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23-115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ & ΦΑΞ  2107211845 http://www.ekmed.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...