14ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας “Εκεί που η Νεφρολογία συναντά τις άλλες Ειδικότητες”ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 14ος Κύκλος Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας
“Εκεί που η Νεφρολογία συναντά τις άλλες Ειδικότητες”
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27 – 29 Ιανουαρίου 2017, Ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA, Βόλος
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ FREE SPIRIT
210-6048260
Lparissi@free-spirit.gr


Χρόνος: 27 – 29 Ιανουαρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA, Βόλος
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
Πληροφορίες: FREE SPIRIT, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...