2ο Ετήσιο Σχολείο Καρδιομεταβολικών Νόσων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 2ο Ετήσιο Σχολείο Καρδιομεταβολικών Νόσων
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  27-28 Ιανουαρίου 2017, Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Προστασίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Congress World
Tel: +30 2107210001 & 2107210052 (ext. 203)
Fax: +30 2107210051
email: mg@congressworld.gr
web: www.congressworld.gr

 


Χρόνος
: 27-28 Ιανουαρίου 2017
Τόπος:  Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
Διοργανωτής:  Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Προστασίας
Πληροφορίες: Congress World Tel: +30 2107210001 & 2107210052 (ext. 203), Fax: +30 2107210051, email: mg@congressworld.gr, web: http://www.congressworld.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...