Νοσηλευτική Ημερίδα “Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. Νοσηλευτική Ημερίδα “Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας”
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Ιανουαρίου 2017, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας – ΔΕΒΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ INVENTICS – MEDEVENTS T. 2310474400 – F. 2310801454
info@medevents.gr

 


Χρόνος
:  28 Ιανουαρίου 2017
Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας – ΔΕΒΕ
Πληροφορίες: INVENTICS – MEDEVENTS T. 2310474400 – F. 2310801454, info@medevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...