8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ημερομηνία έναρξης 15/09/2017
Χρόνος 15-16/9/2017
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr


Χρόνος: 15-16/9/2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ