5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 06/10/2017
Χρόνος 6-8/10/2017
Τόπος Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, md@mdcongress.gr, www.efiviki2017.mdcongress.gr


Χρόνος: 6-8/10/2017
Τόπος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, md@mdcongress.gr, www.efiviki2017.mdcongress.gr