1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 Φεβρουαρίου 2017, Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ. και ΚΕ.Δ.Ε.Α.
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Premium Congress & Social Events Solutions,Βασ. Ηρακλείου 47, Θεσσαλονίκη 54623
Τηλ-Φαξ: 2310.226250, Τηλ: 2310.219407, email: premium.conf@gmail.com
website: www.premium-events.gr

 


Χρόνος: 1 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος: Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ. και ΚΕ.Δ.Ε.Α.
Διοργανωτής: Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
Πληροφορίες: Premium Congress & Social Events Solutions,Βασ. Ηρακλείου 47, Θεσσαλονίκη 54623, Τηλ-Φαξ: 2310.226250, Τηλ: 2310.219407, email: premium.conf@gmail.com, website: http://www.premium-events.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...