8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 – 4 Φεβρουαρίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.                                                                                                                                                                                                         Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr


Χρόνος: 2 – 4 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.)
Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E., Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ