Σχολείο Υπέρτασης ΕΕΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. Σχολείο Υπέρτασης ΕΕΥ
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 – 5 Φεβρουαρίου 2017, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CONGRESS WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.                                                                                                                                            ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                               2107222518, 2107210069 (fax)                                                                                                                                            www.congressworld.gr, info@congressworld.gr


Χρόνος:  2 – 5 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος:   Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
Διοργανωτής:  Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Πληροφορίες:  CONGRESS WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ, 2107222518, 2107210069 (fax), http://www.congressworld.gr/, info@congressworld.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ