4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 – 5 Φεβρουαρίου, DIVANI CARAVEL, Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ THE MASTER MIND GROUP / ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΑΛΜΑ / 2106827405 / ssialma@tmg.gr


Χρόνος: 3 – 5 Φεβρουαρίου
Τόπος: DIVANI CARAVEL, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
Πληροφορίες:THE MASTER MIND GROUP / ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΑΛΜΑ / 2106827405 / ssialma@tmg.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ