15η Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 15η Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11 Φεβρουαρίου 2017, Συνεδριακός Χώρος, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Εταιρεία Παιδιάτρων  Βενιζελείου – Αστική Εταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γιώργης Νιωτάκης, Τηλ: 2810368276, FAX: 2810368286, niotakisg@yahoo.gr


Χρόνος: 11 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακός Χώρος, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Λ. Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής: Εταιρεία Παιδιάτρων  Βενιζελείου – Αστική Εταιρεία
Πληροφορίες: Γιώργης Νιωτάκης, Τηλ: 2810368276, FAX: 2810368286, niotakisg@yahoo.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...