10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις