9ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας


ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 9ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 – 18 Φεβρουαρίου 2017, Καλαμάτα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: 210 3501698, dekara66@gmail.com /ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ: 27210 21448, iemess2011@gmail.com, http//www.iemes.gr 
 


Χρόνος: 17 – 18 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος: Καλαμάτα 
Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας 
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: 210 3501698, dekara66@gmail.com, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ: 27210 21448, iemess2011@gmail.com, http//www.iemes.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ