26ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 26ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    18 Φεβρουαρίου 2017, Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CTM International S.A. – Τηλέφωνο: 210 3244932, Φαξ: 210 3250660 – email: mkatsabani@ctmi.gr


Χρόνος
: 18 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος: Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
Διοργανωτής: Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ
Πληροφορίες: CTM International S.A. – Τηλέφωνο: 210 3244932, Φαξ: 210 3250660 – email: mkatsabani@ctmi.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ