Εξελίξεις στην Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού. Σύγχρονες Κατευθυντήριες Οδηγίες, Διάγνωσης, Χειρουργικής και Συντηρητικής Θεραπείας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. Εξελίξεις στην Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού. Σύγχρονες Κατευθυντήριες Οδηγίες, Διάγνωσης, Χειρουργικής και Συντηρητικής Θεραπείας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 – 26 Φεβρουαρίου 2017, Atlantis Aquila, Ηράκλειο Κρήτης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ε.Β.Ε.Π.ΠΕ.Σ
Εταιρεία Βιοϊατρικών Ερευνών Παθήσεων Πεπτικού Συστήματος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΤΗΛ. 2810 222155, 210.7240608
ΦΑΞ. 210.7240139
vasso.athanasaki@scep.gr

 


Χρόνος: 24 – 26 Φεβρουαρίου 2017 
Τόπος
: Atlantis Aquila, Ηράκλειο Κρήτης 
Διοργανωτής: Ε.Β.Ε.Π.ΠΕ.Σ Εταιρεία Βιοϊατρικών Ερευνών Παθήσεων Πεπτικού Συστήματος  
Πληροφορίες: Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Εκτυπώσεις Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., τηλ. 2810 222155, 210.7240608, φαξ. 210.7240139, vasso.athanasaki@scep.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ