Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016- εισήγηση & απολογισμός

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις