Ετήσιος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων (WEBINARS 2017) για το Σακχαρώδη Διαβήτη
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π.Ι.Σ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. “Ετήσιος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων (WEBINARS 2017) για το Σακχαρώδη Διαβήτη”
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 Μαρτίου – 13 Δεκεμβρίου 2017, Γραφεία Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας – Ηριδανού 12, 11528 Αθήνα 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τηλ: 210 7210935, E-mail: info@ede.gr


Χρόνος: 1 Μαρτίου – 13 Δεκεμβρίου 2017 
Τόπος:   Γραφεία Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας – Ηριδανού 12, 11528 Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία 
Πληροφορίες: Τηλ: 210 7210935, E-mail: info@ede.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...