16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 – 5 Μαρτίου 2017, Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Alpha Public Relations, ΤΗΛ.: 210 3645 629, Fax: 210 3644 441, Email: n.mita@apr.com.gr


Χρόνος: 3 – 5 Μαρτίου 2017
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία 
Πληροφορίες: Alpha Public Relations, ΤΗΛ.: 210 3645 629, Fax: 210 3644 441, Email: n.mita@apr.com.gr