15η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 15η Αρθροσκοπική Ημερίδα
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4 Μαρτίου 2017, Αμφιθέατρο Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Α’ & Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ERA ΕΠΕ, Πληροφορίες κ. Έφη Στάμενα, τηλ: 210 3634944, e-mail: info@era.gr


Χρόνος: 4 Μαρτίου 2017
Τόπος
: Αμφιθέατρο Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης 
Διοργανωτής: Α’ & Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ 
Πληροφορίες: ERA ΕΠΕ, Πληροφορίες κ. Έφη Στάμενα, τηλ: 210 3634944, e-mail: info@era.gr