8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  9 – 11 Μαρτίου 2017, Divani Palace Acropolis, Αθήνα 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr


Χρόνος: 9 – 11 Μαρτίου 2017 
Τόπος
: Divani Palace Acropolis, Αθήνα   
Διοργανωτής: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία 
Πληροφορίες: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...