8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  9 – 11 Μαρτίου 2017, Divani Palace Acropolis, Αθήνα 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr


Χρόνος: 9 – 11 Μαρτίου 2017 
Τόπος
: Divani Palace Acropolis, Αθήνα   
Διοργανωτής: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία 
Πληροφορίες: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ