Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11 Μαρτίου 2017, Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνικη Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MDcongress, 2106074200, md@mdcongress.gr , www.mdcongress.gr 


Χρόνος: 11 Μαρτίου 2017 
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι)  
Διοργανωτής: Ελληνικη Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
Πληροφορίες: MDcongress, 2106074200, md@mdcongress.gr , http://www.mdcongress.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ