14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο “Εξελίξεις στην Πνευμονολογία”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο “Εξελίξεις στην Πνευμονολογία”
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 – 18 Μαρτίου 2017, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ C.P.R./ Conference Public Relation, Αντώνιος Παυλ. Κορδοπάτης
Πετμεζά 11, 26442, Πάτρα, τηλ.: 2610995698, fax: 2610995691
e-mail: cpr@pat.forthnet.gr , website: www.cprconferences.gr 


Χρόνος: 17 – 18 Μαρτίου 2017 
Τόπος: Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 
Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου 
Πληροφορίες: C.P.R./ Conference Public Relation, Αντώνιος Παυλ. Κορδοπάτης, Πετμεζά 11, 26442, Πάτρα, τηλ.: 2610995698, fax: 2610995691, e-mail: cpr@pat.forthnet.gr , website: http://www.cprconferences.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ