6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου στη Καθημερινή Ιατρική Πράξη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 12 – 13 Μαΐου 2017
Τόπος: Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
Διοργανωτής: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στρατιωτικής Εντατικής Ιατρικής “Ο Χείρων”
Πληροφορίες: Innovative Conventions Bureau (ICB) www.icb.gr Tel. +30 210 41 22 250-1