Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής: τοποθέτηση Προέδρου ΠΙΣ στο νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία και λοιπές διατάξεις

                                                                                                                  Αθήνα 8.3.2017                                                                     


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


 


Τις θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και άλλες διατάξεις», διατύπωσε ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.


 Ανέφερε ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, στο σημερινό περιβάλλον των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη ψυχική λειτουργία και προκαλούν ψυχικές διαταραχές σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών, αποτελεί φιλόδοξη προοπτική. Όπως και οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις του Ν.2716/1999 και του Ν.4272/2014, έχουν προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούν οργάνωση σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας με αποφασιστική αρμοδιότητα και όχι γνωμοδοτική των τομεακών επιτροπών, με ευρεία γραμματειακή στήριξη των τομεακών επιτροπών ψυχικής υγείας και προσωπικό το οποίο αναλίσκοντας μεγάλο χρόνο λειτουργίας, χρειάζεται και τα ανάλογα κίνητρα.


 


Η συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των οικογενειών τους, είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την πραγματικότητα συμμετοχής για τη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, καθώς είναι αμφίβολο εάν υπάρχουν αρκετοί πιστοποιημένοι φορείς ληπτών ψυχικής υγείας.


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να αποτελεί μέρος ενός καλά δομημένου και ασφαλούς συστήματος υγείας, προέρχεται μέσα από ευρεία συνεννόηση κυβέρνησης, κομμάτων, φορέων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε αυτόν τον τομέα.


 


Για την Π.Φ.Υ.


Όσον αφορά τις άλλες διατάξεις σχετικά με την παραμονή των ιατρών του ΠΕΔΥ, μέσα από δικαστικές αποφάσεις με την εργασιακή σχέση της μη αποκλειστικής απασχόλησης μέχρι 31.3.2018, η απόφαση των οργάνων του Π.Ι.Σ. θεωρεί ότι η έλλειψη ιατρών στις Μονάδες του ΠΕΔΥ έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην υγεία και την περίθαλψη. Ως εκ τούτου οι ιατροί του ΠΕΔΥ – όσοι υπηρετούν με το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων μέσα από δικαστικές αποφάσεις – πρέπει να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις. Παράλληλα, πρέπει να επανέλθουν και όσοι αποχώρησαν  (λόγω της μεταβολής του εργασιακού καθεστώτος τους) και το επιθυμούν, με την εργασιακή θέση την οποία οι ίδιοι θα επιλέξουν.


 Η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει ειδικούς ιατρούς, οι οποίοι προσέφεραν επί χρόνια και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Αποτελεί αναγκαιότητα η αξιοποίηση των ειδικών αυτών ιατρών, μέχρις ότου οργανώσουμε ένα Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος υγείας της χώρας μας.


 


Υποστήριξε επίσης, ότι είναι θετική η διάταξη – ικανοποιώντας παλαιό αίτημα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – για εξαίρεση των παλαιών ιατρείων και εργαστηρίων από


τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 84/2001 για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας και παραμονή τους στο χώρο εγκατάστασης στον οποίο λειτουργούν.


 


Οι επανειλημμένες παρατάσεις που δίδονταν μέχρι πρότινος, λόγω των προϋποθέσεων του Π.Δ. 84/2001, εξανάγκαζαν σε μετεγκατάσταση πολλούς ιατρούς, με αποτέλεσμα να απειλούνται ιατροί με μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της έκδοσης άδειας λειτουργίας στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους.


 


Έστω και καθυστερημένα, μετά από πολλά χρόνια υποσχέσεων, η διάταξη αυτή αίρει μία δυσλειτουργία ή αδυναμία, η οποία υπήρχε για αρκετά ιατρεία-εργαστήρια και προβλήματα στους Ιατρικούς Συλλόγους, των οποίων οι ιατροί ήταν μέλη.


Θεωρούμε ότι η Πολιτεία οφείλει να αφουγκράζεται τους κοινωνικούς φορείς και να συνεργάζεται στενά με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που αποτελεί τον Ανώτατο Φορέα στα θέματα της Υγείας, καθώς οι προτάσεις του αποτελούν θέσεις τεχνοκρατικής και όχι συντεχνιακής αντίληψης, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και πολιτικούς χρωματισμούς.


Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. συζήτησε και με τον Υπουργό Υγείας για την Ιατρική Νομοθεσία. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι στο επόμενο Νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο ελπίζει να έρθει σε διαβούλευση αμέσως μετά το Πάσχα και εν συνεχεία να κατατεθεί στη Βουλή, θα προστεθεί η πρόταση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τη σύγχρονη Ιατρική Νομοθεσία, η οποία εδώ και καιρό έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και πρέπει σύντομα να νομοθετηθεί.


 


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με το θεσμικό του ρόλο προσπαθεί να παρεμβαίνει τόσο σε μείζονα, όσο και σε ελάσσονα προβλήματα υγείας και περίθαλψης των πολιτών, καθώς και της ιατρικής λειτουργίας, μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, της μεγάλης ύφεσης και της λιτότητας, δημιουργεί δυσκολίες και εμπόδια.


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...