22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2017, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Info: Era Ltd, Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr, http//:www.anaesthesia2017.gr
 


Χρόνος: 30 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2017 
Τόπος: Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία 
Πληροφορίες: Info: Era Ltd, Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: http://www.era.gr/, http//:www.anaesthesia2017.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ