7ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 7ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017, The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200
τηλ:  2310 460 652/-682, fax:  2310 435 064
e-mail: info@praxicon.gr, website: http://www.praxicon.gr/seminars.html


Χρόνος: 30 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017 
Τόπος: The Met Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία  
Πληροφορίες: PRAXICON, Εθν. Αντιστάσεως 101, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200, τηλ:  2310 460 652/-682, fax:  2310 435 064, e-mail: info@praxicon.gr, website: http://www.praxicon.gr/seminars.html 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...