7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ινστιτούτου Διαβήτη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ινστιτούτου Διαβήτη 
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017, Ξενοδοχείο Grand Serai
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ THE MASTERMIND GROUP, Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι 151 24
τηλ.: +30 210 6827405, Fax:  +30 210 68 27 409 / Ευαγγελία Στασινού
 estasinou@tmg.gr


 


Χρόνος: 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017 
Τόπος: Ξενοδοχείο Grand Serai  
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα 
Πληροφορίες: THE MASTERMIND GROUP, Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι 151 24, τηλ.: +30 210 6827405, Fax:  +30 210 68 27 409 / Ευαγγελία Στασινού, estasinou@tmg.gr