Δρόμοι της Οδοντιατρικής: Ορόσημα και νέοι ορίζοντες

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Σ.Ι.Ε. Δρόμοι της Οδοντιατρικής: Ορόσημα και νέοι ορίζοντες
ΤΟΠΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE Θεσσαλονίκη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.SEBE .GR                                                                                                                                                                                                         ΤΗΛ. 6932544353  ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                             Ηλεκτρονικη Διευθυνση: mgouliot@dent.auth.gr


Χρόνος: 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017 
Τόπος: Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE Θεσσαλονίκη 
Διοργανωτής: Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος     
Πληροφορίεςhttp://www.sebe/ .GR, τηλ. 6932544353  Γκουλιώτη Μαρία, Ηλεκτρονικη Διευθυνση: mgouliot@dent.auth.gr 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ