Γνωμοδότηση 1487- Τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση που δε λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207

e-mail: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 24.1.2017

 

 

ΓΝΜΔ 1487/24.1.2017

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 156/23.1.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 12/17.1.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 136/19.1.2017) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας.

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 156/23.1.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας με αρ. πρωτ. 12/17.1.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 136/19.1.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας με αρ. πρωτ. 12/17.1.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 136/19.1.2017) αναγράφονται τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε:

Απόσπασμα του υπ’ αριθ. 9/19.12.16 πρακτικού του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας σχετικά με τις αποδιδόμενες καταγγελίες για άσκηση ιδιωτικού έργου , διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου κ.λ.π. σε ιατρούς του Συλλόγου μας  και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες με την υπενθύμιση ότι στον Σύλλογό μας δεν έχει εκλεγεί και δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

 

Σύμφωνα με άρθρο 59 παρ. 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Παρ’ οις Συλλόγοις δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Πειθαρχικόν Συμβούλιον ή προκειμένου περί πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών του Δ.Σ. ή Πειθαρχικού Συμβουλίου Συλλόγου τινός, το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. ορίζει Πειθαρχικόν Συμβούλιον άλλου Ιατρικού Συλλόγου».

 

Επομένως, εφόσον ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας δηλώνει ότι δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πρέπει να αποφασίσει σε ποιο Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Ιατρικού Συλλόγου θα παραπέμψει την υπόθεση κατά των καταγγελλόμενων ιατρών του ως άνω Ιατρικού Συλλόγου.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...