Μητρικός Θηλασμός: Θεωρία και Πράξη

Χρόνος: 1 Απριλίου 2017

Τόπος
: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων 

Διοργανωτής
: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Σύλλογος Επιστημόνων Μαίων – Μαιευτών Ιωαννίνων

Πληροφορίες
: Τηλ.: 210-77015557 / 6946242478  –  email: alkyoni.thilasmos@ich.gr  /  semmi@hotmail.gr
Χρόνος: 1 Απριλίου 2017
Τόπος: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων 
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Σύλλογος Επιστημόνων Μαίων – Μαιευτών Ιωαννίνων
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-77015557 / 6946242478  –  email: alkyoni.thilasmos@ich.gr  /  semmi@hotmail.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...