Νεότερες εξελίξεις στο Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2..Νεότερα αντιδιαβητικά στοιχεία και πρώιμος έλεγχος μακροαγγειοπάθειας

Χρόνος: 1 Απριλίου 2017

Τόπος
: Aquila Atlantis , Ηράκλειο Κρήτης    

Διοργανωτής
: Ασκληπιός Διάγνωσις, Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες
: Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Εκτυπώσεις Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Τηλ. 2810 222155, Φαξ. 2810222156, v.athanasaki@scep.grΧρόνος: 1 Απριλίου 2017
Τόπος: Aquila Atlantis , Ηράκλειο Κρήτης    
Διοργανωτής: Ασκληπιός Διάγνωσις, Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Εκτυπώσεις Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Τηλ. 2810 222155, Φαξ. 2810222156, v.athanasaki@scep.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...