23ο Συνέδριο Γλαυκώματος

Χρόνος: 6 – 8 Απριλίου 2017  

Τόπος
: Αθήνα

Διοργανωτής
: Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος 

Πληροφορίες
: Υπεύθυνη Συνεδρίου: Κα Σ. Παπαδεδε – 693.65.60.795 – greekglaucomasociety@gmail.com

Χρόνος: 6 – 8 Απριλίου 2017  
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος 
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Συνεδρίου: Κα Σ. Παπαδεδε – 693.65.60.795 – greekglaucomasociety@gmail.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...