Συνέδριο με θέμα “Καθ΄οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία”

Χρόνος: 7 – 8 Απριλίου 2017

Τόπος
: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα  

Διοργανωτής
: Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

Πληροφορίες
: ETS Events & Travel Solutions, Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032 – Φαξ: 210 98 81 303, E-mail: ets@otenet.gr; ets@events.gr, Website: http://www.events.gr/ 


Χρόνος: 7 – 8 Απριλίου 2017
Τόπος
: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα  
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
Πληροφορίες: ETS Events & Travel Solutions, Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032 – Φαξ: 210 98 81 303, E-mail: ets@otenet.gr; ets@events.gr, Website: http://www.events.gr/ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...