6η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών «Ουρολογικός καρκίνος – Στοχευμένες ανοσοθεραπείες»

Χρόνος: 8 Απριλίου 2017

Τόπος
: Royal Olympic, Αθήνα 

Διοργανωτής
: Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (ΕΔΕΜΣΕΘ)

Πληροφορίες
: GK | Conference Management, PR & Communication, 210-6897552, info@gk.gr, http://www.gk.gr/ 

Χρόνος
: 8 Απριλίου 2017
Τόπος: Royal Olympic, Αθήνα 
Διοργανωτής: Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών (ΕΔΕΜΣΕΘ)
Πληροφορίες: GK | Conference Management, PR & Communication, 210-6897552, info@gk.gr, http://www.gk.gr/ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ